Nápověda ◀ biip je kapesné

Službu biip jsme nastavili s ohledem na potřeby dětí ve věku mezi deseti a šestnácti lety, čemuž odpovídají také limity v tabulce níže. Ma mastercard Rodiče mohou navíc limity měnit dle aktuální potřeby.

Z důvodu změn legislativy Evropské unie v oblasti prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, která upravuje mimo jiné i některá omezení užívání předplacených platebních karet, musí společnost MOPET CZ a.s. Mastercard securecode danske bank jako provozovatel služby biip přistoupit ke změnám limitů a plně je respektovat. Mastercard priceless Společnost MOPET CZ umožňuje tato omezení zmírnit zákonným ověřením klienta na dálku.

Pro navýšení limitů, aktivaci plateb v zahraničí i výběrů z bankomatu celosvětově se zákazník musí zákonně ověřit (zaslat kopie 2 dokladů totožnosti rodiče, rodný list dítěte nebo jiný jeho osobní doklad, kopii smlouvy k bankovnímu účtu rodiče a poslat identifikační platbu 1 Kč z doloženého bankovního účtu).

Od 1.1.2017 je na stránkách služby biip možné požádat o zákonné ověření za účelem navýšení limitů, povolení zahraničních plateb a výběrů z bankomatů celosvětově.

6. Mastercard worldwide vyplnit krátký dotazník o původu a účelu ukládaných finančních prostředků, který vám bude e-mailem zaslán poté, co požádáte o zákonné ověření.


7. Mastercard number 2016 fotokopii nebo sken dokladu prokazujícího vlastnictví bankovního účtu rodiče (výpis z účtu, potvrzení o vedení účtu od banky, smlouva o vedení účtu). Get a free mastercard Tento bankovní účet nesmí být veden na dítě.

8. Does mastercard start with 5 odeslat z výše doloženého bankovního účtu platbu ve výši 1 Kč na účet biip karty 30900309/0800 s uvedeným Variabilním symbolem = devítimístným telefonním číslem dítěte, které je s biip kartou propojené.

Prostřednictvím kontaktního formuláře nám zašlete žádost o ověření Vaší biip karty na úroveň: biip karta s maximálními limity a v žádosti uveďte čtrnáctimístné číslo čárového kódu ze zadní strany biip karty Vašeho dítěte (začíná číslicemi 112). How to use mastercard Následně obdržíte e-mail s informacemi o podmínkách, které bude v rámci dalšího postupu třeba splnit.

Poté, co nám doložíte veškeré požadované doklady a bude na tuto biip kartu připsána platba ve výši 1 Kč, začneme Vaši žádost zpracovávat, což většinou trvá okolo 5ti, maximálně 20ti pracovních dnů. 3d secure mastercard securecode verified by visa O provedení změny zákaznické úrovně vaší biip karty na úroveň: biip karta s maximálními limity bude rodič následně informován e-mailem.

! V případě dotazů vyplňte Kontaktní formulář nebo zavolejte na naši zákaznickou linku 840 737 737 v pracovních dnech od 9 do 17 hodin. Banks that accept mastercard Mohu jako rodič ke svému uživatelskému účtu biip připojit biip karty více dětí?

Ano, nově je možné propojit s jedním telefonním číslem rodiče více biip karet a pohodlně tak spravovat všechny své potomky jediným přihlášením do biip aplikace rodiče.

A) Pro propojení nové, neregistrované biip karty s již aktivním profilem rodiče se stačí přihlásit do biip aplikace rodiče, v levém horním rohu kliknout na ikonu s Vaším jménem a zvolit možnost “Přidat dítě”. Priceless mastercard ad Aplikace Vás následně upozorní, že k úspěšné registraci je třeba mít novou biip kartu a k ní náležící bezpečnostní kartičku, email a české tel. Tribute mastercard číslo dítěte.

B) Pokud máte již registrováno více dětí na různá tel. Mastercard cash card čísla a přejete si tyto děti přepojit pod jeden biip profil rodiče, zašlete nám na adresu podpora@biip.cz (nikoli v odpovědi na tento e-mail) žádost v následujícím znění:

Tímto žádám o přepojení biip karty s číslem čárového kódu (naleznete jej na zadní straně biip karty, začíná čísly 112000*) …………………………… k telefonnímu číslu rodiče ……………………

Potvrzuji, že jsem obeznámen/a a souhlasím s aktuálním zněním Všeobecných obchodních a produktových podmínek služby biip publikovaných na stránce www.biip.cz a zároveň potvrzuji, že jsem zákonným zástupcem dítěte, jehož biip kartu s výše uvedeným čárovým kódem požaduji přepojit.

Po obdržení Vašeho požadavku Vás budeme během následujících 3 pracovních dnů mezi 9:00 a 17:00 hod. Mastercard shares telefonicky kontaktovat na telefonní číslo rodiče propojené s přepojovanou biip kartou, abychom Vás ověřili PUKem z bezpečnostní kartičky náležící k přepojované biip kartě. Mastercard securecode deutsche bank Noste ji tedy prosím u sebe. Prepaid card mastercard Jaký je limit pro bezkontaktní platbu bez použití PINu?

V případě platby biip kartou v cizí měně nebo platby autorizované nejprve v českých korunách, ale nakonec zúčtované společností MasterCard v cizí měně, je na částku platby aplikován směnný kurz.

Ve chvíli provedení platby se pro výpočet používá aktuální směnný kurz, který je v případě zahraničních plateb (plateb v cizí měně) stanoven společností MasterCard z cizí měny na české koruny směnným kurzem. Mastercard stock Tento kurz však společnost MasterCard nezveřejňuje. Mastercard number and security code generator Při provedení platby tak dojde na vaší biip kartě k blokaci této částky násobené koeficientem 1,0325, který eliminuje případný nedostatek peněz na kartě v čase zaúčtování platby. Mastercard debit gold mbank Následně při zaúčtování platby, k němuž standardně dochází do 2-5 dnů od provedení platby, je na platbu aplikován směnný kurz. Mastercard paypass Finální výše platby požadovaná společností MasterCard je poté násobena aktuálním kurzem publikovaným na internetových stránkách služby biip www.biip.cz/cenik. Mastercard a Debetní platba je zpracována dle aktuálního kurzu, který je tvořen vynásobením aktuálního kurzu Kč/EUR České spořitelny “ČS devizy prodej” a koeficientu 1,0125, a kreditní platba vynásobením aktuálního kurzu Kč/EUR České spořitelny “ČS devizy nákup”.

Na internetových stránkách služby biip je vždy zobrazen aktuálně používaný směnný kurz. Mastercard reloadable Historii kurzů lze zjistit v historickém kurzovním lístku České spořitelny analogicky dle výše uvedených výpočtů. Prepaid mastercard fees Kdo Službu biip provozuje?